Původní vrata sýpky z r. 1708

Původní vrata sýpky na její jižní straně z r. 1708