Původní zvon z kaple sv. Františka

Původní zvon z kaple sv. Františka, zrekvírovaný za II. světové války