Erb Přechů z Čestic

Erb Přechů z Čestic s obvyklou (tzv. kosmou) polohou kapra

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Z. Čechy (Svoboda 1985)


Erb Přechů z Čestic

Méně častá varianta erbu s tzv. šikmou polohou kapra

M. Myslivecek: Erbovnik (Horizont 1993)