Úvodní strana Historie obce a tvrze Galerie fotografií Archologický výzkum Použitá literatura Kontakty Možnost prohlídek a zakoupení turistické známkyOdkazy na spřátelené stránky prosim.org - tvorba webových prezentací Pluhův Žďár - zámek, obec, Benešovi hosting zdarma


Zejdlicové ze Šenfeldu


Slezský rytířský rod Zejdliců sídlil od konce XIV. století v Šenfeldu (dnes Žižkovo Pole 4 km severně od Přibyslavi) a užíval erbu se třemi zlatými rybami nad sebou na červeném štítě (viz níže), podobně jako Bechyňové z Lažan (kde však ve stříbrném poli byly ryby červené).

Erb Zejdliců ze Šenfeldu

M. Mysliveček Velký erbovník - svazek 2 (Fraus 2006)


Rudolfův otec Hertvík, vrchní hejtman a královský podkomoří, byl roku 1580 povýšen do panského stavu a pobýval střídavě na Chocni, Polné (13 km severovýchodně od Jihlavy) a Horním Studenci (dnes součást Ždírce nad Doubravou, 9 km jihozápadně od Hlinska). Rudolf se s vlastním oddílem, čítajícím 6 jezdců a 55 pěích vojáků, účastnil bělohorské bitvy a na přelomu ledna a února 1620 v Polné hostil Fridricha Falckého, za což mu byl ještě před rozsudkem zabaven veškerý majetek. V roce 1622 náhle zemřel jako poslední příslušník polenské větve rodu.