Úvodní strana Historie obce a tvrze Galerie fotografií Archologický výzkum Použitá literatura Kontakty Možnost prohlídek a zakoupení turistické známkyOdkazy na spřátelené stránky prosim.org - tvorba webových prezentací Pluhův Žďár - zámek, obec, Benešovi hosting zdarma

|   Popis   |    Majitelé   |    Dějiny   |     Rod     |    Sídla   |
|   Kalenicové  |   Sádlové  |   Malovcové  |   Boubínští  |   Ježovští  |
|   Kocové  |   Lamberkové  |   Puteani  |   Jenšíkové  |   Taschkové  |   Další  |


Dějiny kalenické tvrze Hvížďalka


Puteani


Na základě smlouvy, uzavřené 2. června 1804 na zámku Steyr v Rakousku, koupil Kalenice v dražbě za inflačních 50 000 zlatých Jan Josef z Puteani (z dostupných materiálů není zřejmé, zda v té době již zásady tzv. fideikomisu neplatily nebo se na Kalenice (připojené k žichovickému panství dodatečně) nevztahovaly, či byl k prodeji udělen souhlas samotného rakouského císaře Františka I.).

Tento původně italský (a později francouzský) rytířský rod se v Čechách usadil v první polovině XVII. století. Rytířský stav a inkolát získal v Čechách jako první dne 24. října 1637 Erhard Puteani, někdejší důstojník Albrechta z Valdštejna, a teprve o bezmála 150 let později (3. července 1782, R. J. Meraviglia-Crivelli uvádí datum 8. 7. 1783) byl jeden z jeho o mnoho generací mladších potomků Josef František Puteani povýšen do panského stavu a od České kanceláře obdržel erb, jehož stříbrný štít je vodorovným červeným pruhem rozdělen na dvě části: v horní jsou dva červené moždíře (Geschützmörser = děla, nikoli lékárnické hmoždíře!) s vodorovným stříbrným pruhem a nad nimi - z pohledu štítonoše - doprava obrácený (tj. doleva couvající) červený rak, v dolní pak jeden obdobný moždíř.Erb rodu Puteani

Erb rodu Puteani

M. Mysliveček Erbovník 2 (Horizont 1997)


Jan Josef z Puteani byl synem Jana Václava (po němž zdědil panství Podmokly 4 km východně od Sušice) a měl celkem pět bratrů - Františka Borgiu, Antonína, Jana Křtitele, Tadeáše Felixe a Jáchyma Mariu. Na kalenickém statku sídlil rytíř Puteani až do své smrti 18. prosince 1812.Synové Jana Václava z Puteani

Synové Jana Václava z Puteani
(pro zvětšení klikni na rodokmen)


Již v lednu následujícího roku provedli sice úředníci Zemského soudu inventuru pozůstalosti, avšak pouze formou prostého soupisu bez uvedení z historického hlediska velmi podstatného rozmístění inventáře v jednotlivých místnostech, přičemž odhad budov nebyl proveden vůbec. Aktiva byla vypočtena na 40 284, pasiva činila 36 999 zlatých.

V pátek 13. srpna 1813 (zřejmě záměrně, neboť měsíc a den se opakují i v letopočtu) se čtyřiatřicetiletá vdova po Janu Josefovi z Puteani Kateřina (*1779), rozená Weitzerová z Puchverku, znovu vdala. Tentokrát byla ve volenickém farním kostele sv. Petra a Pavla oddána se stejně starým rytířem Františkem Jenšíkem z Ježova na Svrabově (*1779). Za svědky jim šli příbuzní: nevěstě c. k. plukovník a rytíř řádu Marie Terezie Jan z Puteani, její švagr (= bratr jejího prvního manžela), ženichovi jeho bratr Karel Jenšík z Ježova na Svrabově.Manželé a dcera Kateřiny Weitzerové

Manželé a dcera Kateřiny Weitzerové


Dne 23. listopadu 1821 byl statek vložen do zemských desek jako majetek - ač dvacetileté, podle tehdejší legislativy nezletilé - dcery Jana Josefa z Puteani Karolíny (* 17. 2. 1801), nicméně správou Kalenic byl v té době pověřen jakýsi František Skalický.Rodokmen Karolíny z Puteani

Rodokmen Karolíny z Puteani


V úterý 5. listopadu 1822 se majitelka Kalenic slečna Karolína z Puteani provdala za svého o tři roky staršího nevlastního bratrance (tj. syna svého tehdy již zemřelého nevlastního strýce Jana Františka Jenšíka z Ježova a jeho ženy Josefiny, rozené Machtové z Löwenmachtu na Čelině), pensionovaného poručíka Jana Vojtěcha Jenšíka z Ježova (*1794).Manželé a jejich rodiče

Manželé a jejich rodiče
(pro zvětšení klikni na rodokmen)


O příbuzenském poměru novomanželů (i když z biologického hlediska příbuznými nebyli) svědčí poznámka, připojená ve volenické matrice oddaných k zápisu o sňatku: Panna nevěsta s povolením svého pana poručníka a s vrchnoporučenským povolením u cís. král. slavného země Pána do stavu manželského vstoupila.

| nahoru |