Úvodní strana Historie obce a tvrze Galerie fotografií Archologický výzkum Použitá literatura Kontakty Možnost prohlídek a zakoupení turistické známkyOdkazy na spřátelené stránky prosim.org - tvorba webových prezentací Pluhův Žďár - zámek, obec, Benešovi hosting zdarma


Puchverk


Lokalitu Puchverk (či německy Puchwerk), kde se v roce 1779 narodila Kateřina Weitzerová, provdaná poprvé za Jana Josefa z Puteani (+1812) a podruhé v roce 1813 za Františka Jenšíka z Ježova na Svrabově (*1779), dnes není lehké určit. V úvahu totiž připadají hned tři místa relativně nedaleko od sebe na Sušicku v okrese Klatovy a jedno dokonce v dneším Rakousku.

Největší českou lokalitou s tímto názvem je ves Puchverk na Kepelském potoce 2 km jihovýchodně od Hlavňovic, jichž je úředně součástí.

Druhou možností je vesnička Puchverk na říčce Ostružná, která sice leží jen 1 km jihovýchodně od Kolince, ale katastrálně patří pod Hrádek u Sušice.

Třetí možnou variantou je obec Čermná, ležící jen o 1 500 m východněji a spadající rovněž pod Hrádek u Sušice: pro tuto hypotézu by svědčila zde dodnes existující ulice s názvem "Puchverk".

Poslední (a z důvodu vzdálenosti současně nejméně pravděpodobnou) možností je, že šlo o Suchou nad Lasnicí u Štýrského Hradce, která se do XIX. století rovněž nazývala Puchwerk.